• Màng sơn bóng 
  • Độ bền màu cao
  • Độ phủ cao
  • Trà rửa tối ưu
  • Khả năng chống rêu mốc